Litt om økonomi

Vi spiller på lag med arrangør og vil gjøre vårt ytterste for å kunne levere pyrotekniske tjenester innenfor de fleste budsjetter. Dette kan vi gjøre fordi vi er et lite og fleksibelt firma som ikke har en rekke teknikere og annet personell fast på lønningslisten. Avhengig av oppdragets art og størrelse knytter vi til oss det ekstramannskapet som er nødvendig.

Om en kunde har et stort eller lite pyrobudsjett skal i utgangspunktet ikke spille noen rolle – enhver kunde er like viktig og alle som ønsker skal ha muligheten til å kunne få oppleve pyroteknikken. Men når det er sagt så har også vi som alle andre en nedre smertegrense hva gjelder økonomi, og i likhet med de aller fleste ønsker man å ha litt igjen for jobben. Ikke for det, det har unntaksvis blitt gjort jobber på ideelt grunnlag.

Å eksempelvis skulle reise flere mil kun for å brenne av en effekt eller to vil sjelden eller aldri svare seg økonomisk for en arrangør. Derfor, for at man skal føle at man får maksimalt utbytte av de midlene man legger i pyro vil vi nok anbefale bruk av flere effekter under arrangementet.

Vi vil i uansett tilfelle gjøre det vi kan for å skape flotte effektbilder innenfor de fleste økonomiske rammer, så har du et kommende arrangement og ønsker å sette en liten spiss på det hele, ta kontakt med oss allerede i dag.